Top dressing: zabudnuté tajomstvo, originálna "anglická" metóda

Top Dressing je osvedčenou metódou pochádzajúca z anglosaských krajín, spôsob, pomocou ktorého môžeme riešiť viac problémov súčasne. Bohužiaľ sa na túto presvedčivú metódu nezaslúžene zabúda, čoho dôkazom je aj fakt, že ešte aj v súčasnej odbornej literatúre sa používa anglický názov procesu.

zahrada po doktorov

Princíp procesu spočíva v tom, že na povrch existujúceho trávnika aplikujeme vrstvu špeciálneho – jeho vývoj priaznivo ovplyvňujúceho – materiálu. Dôležité je pred samotnou aplikáciou starostlivo pripraviť terén, a to vyčistením a pokosením trávy na potrebnú výšku. Efektivitu môžeme zvýšiť aj prípadnou vertikutáciou.

Použitý materiál najčastejšie je zmes jemného piesku, stredne hrubej zeminy a rašeliny. Cieľom top dressingu je vyrovnanie a obnovovanie povrchu, čím sa zlepší bočné odnožovanie trávy a trávnik sa efektívnejšie využíva vodu. Kým pri prípravy podkladu pred zakladaním trávnika máme možnosť vytvárať potrebné podmienky, po výseve a zakladaní takú možnosť máme už len "zhora", top dressingom.Aplikovať môžeme aj čistý piesok, a to v prípade, keď vrchnej vrstve sa zníži priepustnosť vody a vzduchu. Vtedy sa vrstva vysychá len veľmi pomaly, na celom povrchu sa vytvorí nebezpečné "blato" a vznikajú aj povrchové nerovnosti.

zahradnicke-odevy

Najvhodnejší termín aplikácie top dressingu je na jeseň a základom úspešnosti je rovnomerná aplikácia sypkého materiálu na povrch. Pri ošetrení piesočnatých pôd môžeme zvýšiť pomer rašeliny. Používaný piesok musí byť jemný, čistý, bez ílu a vápna, s frakciou 0 – 3 mm. V prípade ílovitých pôd sa odporúča pieskovanie 2 až 3 krát za rok, v množstve 2 až 5 l/m2. Rovnomernú aplikáciu Doktor Trávnik dosiahne špeciálnym strojom.

Odporúčané je tiež top dressing trávnika s biohumusom, čím sa dá trávniku dodať resp. nahradiť potrebné živiny v značnej množstve a jedným krokom, navyše v kombinácii už so spomínanou vertikutáciou a primiešaním trávnikového osiva do aplikovaného materiálu (či už je to zmes, piesok alebo biohumus) sa vyrieši aj dosev trávnika. Pri každoročnom opakovaní top dressingu môžeme optimalizovať štruktúru pôdy bez jej výmeny.


Opísané pracovné postupy vyžadujú skúsenosť a pozornosť zo strany realizátora prác, okrem toho je potrebné zabezpečiť logistiku a manipuláciu s veľkým množstvom aplikovaného materiálu.

Ak máte záujem o top dressing trávnika, spoľahnite sa na odborníkov

Kontaktujte nás!

Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!