Regenerácia, obnova trávnika bez zbytočných zemných prác

g

Mnohí si myslia, že jediným riešením pre ich "vychudnutého" trávnika je zakladanie nového, akýsi "reinštalovanie". Naozaj je to tak? Možno, že existuje aj iná cesta. Možno, že porast by sa dal zachrániť odbornou starostlivosťou.A možno – ak trávnik je v takom stavu – by sa ho dalo obnoviť. A regenerácia trávnika neznamená zakladanie nového!

Faktom je, že všade sa uskutočniť regeneráciu trávnika nedá. Ale ak je životaschopný aspoň polovica pôvodného porastu, a dá sa vyriešiť a eliminovať aj ostatné rizikové faktory, stojí to za pokus. Náklady totiž na obnovu sú nižšie, ako vynaložené investície na realizáciu nového trávnika.

Ak chcete vedieť viac o reálnych možnostiach obnovenia Vášho trávnika, alebo ste zvedavý na odborný názor, obráťte sa na regionálneho Doktora Trávnika!

A že po takej prehliadke čo môžete očakávať?

er

Doktor Trávnik predovšetkým analyzuje trávnik, skontroluje podmienky zakladania trávnika, vytváranie a usporiadanosť osiatych a vysadených plôch, možnosti zavlažovania. Preskúma aktuálny stav porastu, zisťuje zloženie a množstvo burín a prípadných ochorení. S odberaním vzoriek kontroluje pôdnu štruktúru, zloženie a zhutnenie pôdy. Na základe prieskumu načrtáva fyzické a ekonomické možnosti regenerácie trávnika, načasovanie potrebných úloh a prác a približnú výšku investície.

Takže dozviete:
	Či sa dá porast zachrániť?
	Či je regenerácia trávnika realizovateľná?
	Či sa oplatí investovať do toho?
Ďalej Vás informuje:
	O načasovanie potrebných prác
	O približnú výšku investície
Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!