Právne vyhlásenie

Doktor trávnik

Grafika a združené pomenovanie Doktor Trávnik sú registrované ochranné známky.

Spoločne s kolegami už roky pracujeme na tom, aby sme na Slovensku prispievali k vývoji a rozširovaniu záhradnej kultúry, obzvlášť návykov v starostlivosti o trávnik. Snažíme sa to spájať s našim tímom – s menom Doktor Trávnik – publikáciami, jedinečnými ponukami, presvedčujúcimi výsledkami a vypracovanou technikou.

Naša organizácia je otvorená, členovia sa priebežne učia, aj vyučujú navzájom. Srdečne sú vítané všetky záujemcovia ochotné sa učiť, neskôr odovzdať získané vedomosti, skúsenosti.

Upozornenie! Varujeme všetkých, ktorý by v rámci činnostiach starostlivosti o trávnik by chceli vybrať a používať názov podobný ochrannej známky Doktor Trávnik, napríklad trávnikový lekár, doktor trávnikov, doktor na trávniky, atď., konali by proti právnym predpisom. Proti porušovateľom legislatívy budeme vystupovať – ako v minulosti, rovnako aj v budúcnosti – úspešným uplatnením svojich práv.

Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!