Ochrana proti burinám

d

Že čo sa považuje za burinu? Odborných definícií je aj viacej, Doktor Trávnik však to vysvetľuje po svojom: "Za burinu sa považuje rastlina, čo majiteľ záhrady nechce vidieť vo svojom trávniku!"

Objasnenie pojmu je síce prosté, ale samotný problém nevyrieši. Vo väčšine záhrad pravidelne sa objavia buriny a robia starosti majiteľom. V záhrade sú buriny azda tým najvytrvalejším a najtolerantnejším "rastlinám", a cítia sa dobre aj pri extrémnych podmienkach. Dokážu sa rýchlo presťahovať na oslabený a riedky trávnik, pretože podmienky, ktorý trávny porast už neznesie, pre buriny sú ešte vhodné. Ich dynamický vývoj a rast potláča trávu, ba aj iné vysadené rastliny.

Doktor Trávnik upozornuje:

Nie všetky buriny zbavíte kosením. Objavujúce sa buriny – predovšetkým jednoročné – pravidelným kosením síce môžu miznúť – nakoľko po kosení sa len ťažko zregenerujú a ani k rozmnožovaniu potrebné semienka sa im nedozrievajú – ale iba samotným kosením neudržíte trávnik bez burín. Nakoľko šírenie, rast a rozmnožovanie niektorých burín je rýchlejší, ako vývoj trávneho porastu, iné, napr. ambrózia palinolistá, sa vykvitnú a dozrievajú semienka aj pod nastavenou výškou kosenia.

Jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové buriny

Tieto dva pojmy musíme objasniť!
Jednoklíčnolistové buriny sú "príbuzným" vyšľachtených tráv, a podobajú sa samotným trávnikom. Vytvárajú nevzhľadné trsy a chumáče. Najčastejšie sa z nich objavujú medúnok vlnatý (Holcus lanatus). Iný typ trávnatej buriny ja napr. pýr plazivý (Elytrigia repens), ježatka kuria noha (Echinochloa crus-galli) alebo lipnica ročná (Poa annua). Tie v poraste sa strácajú, a v prípade oslabení trávnika bujne sa rozrastú.
Z dvojklíčnolistových burín sa v trávniku objavuje oveľa viac druhov. Len si niekoľko spomenieme, ktorých už aj naši zákazníci ľahko identifikujú. Napríklad púpava lekárska (Taraxacum officinale), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), skorocel väčší (Plantago major), hviezdica prostredná (Stellaria media), a v neposlednom rade kysličkovec rožkatý (Oxalis corniculata), ktorý spôsobí azda najväčšie problémy v záhradách, a ľahko sa mýli s ďatelinou plazivou (Trifolium repens).

g

A prečo nechceme, aby trávnik zaplavili buriny?

Po prvé:
sú jednoducho škaredé (hlavne chumáče trávovitých burín alebo kvety kvitnúcich burín). Burinami zaplavený trávnik napriek všetkým našim snahám na pohľad vyzerá druhotriednym a nekvalitným.
Po druhé:
väčšie listy burín tienia listom trávy, navyše odčerpávajú vodu a živiny. Po tretie: priťahujú škodcov trávy, šíria pre trávu nežiadajúce infekcie a rôzne choroby, niektoré dokonca môžu obsahovať aj alergény. Asi toľko dôvodov už aj stačí, aby sme uvedomili: proti "narušiteľom harmónii" je nevyhnutná účinná ochrana.

Ochranu proti burinám vnímame komplexne. Čo to znamená? Hlavné dôvody šírenia burín musíme hľadať prvom rade vo zmenených životných podmienkach trávnika, ako sú príjem živín, pôdna štruktúra, voda, prípadne tieň. Preto zámerom a ambíciou Doktora Trávnika v takých prípadoch je obnovenie rovnováhy. Totiž zdravý a hustý trávnik je odolnejší "inváziám" burín, ako riedky, tenký a oslabený porast, čo burina bezodkladne napadne a zaplaví. Samozrejme niektoré buriny sú agresívne, ako napríklad už spomínaný kysličkovec, vtedy ničenie burín je nevyhnutný.

s

Pri ničení burín je lepšie sa spoľahnúť na profesionála, a práce zveriť do jeho rúk. Prečo?

Lebo charakteristicky odlišné buriny môžeme ničiť v rôznych fázach vývoja, z čoho vyplýva aj rozličnosť použitých herbicídov. V obchode pri kúpe takého herbicídu Vám síce poradia, ale ani rozbor, ani analýzu neurobia. A čo sa stane? Kúpite "Prípravok, ktorý zaručene zaberie!". Nakoľko však ste neboli dostatočne informovaný, koľkokrát a kedy urobiť opatrenia, po prvej aplikácii výsledky sú pod úrovňou. V nádeji na lepší efekt postrek opakujete, ale "pre istotu" už s vyššou dávkou, vypálite trávu a zbytočne zaťažujete svoje životné prostredie chemikáliami.

Doktor Trávnik po príchode do záhrady najprv "na mieste" spraví analýzu burín, po návrhu možností naplánuje a načasuje počet potrebných aplikácií, a po schválení majiteľom začne s aplikáciami.

Môžeme sa osobne stretnúť?

Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!