Hubenie mravcov

f

Ich prítomnosť v záhradách resp. v trávnikoch je v podstate prínosom pre zachovaní ekologickej rovnováhy. Sú zodpovední za "likvidáciu" pozostatkov škodcov a hmyzu. To znamená, že kým je ich počet "v norme", ich prítomnosť je vyslovene vítaná a potrebná. Takže keď ich zbadáme v trávniku, či v záhrade vo výsadbách, neberme ich hneď, ako "nepriateľa".

Napriek všetkému sú prípady, keď ich prítomnosť je pre nás záťažou:

  • Ak "rozsiahla kolónia sa usadí" v krásnom trávniku, a svojou aktivitou pod povrchom poškodia korene trávy alebo narušia povrch trávnika.
  • Ak je z nich naraz príliš veľa a už sa "nezmestíte vedľa seba".
  • Ak mravce na trávniku sú už obťažným, a nie prínosom.

 

V takých situáciách sa už treba konať a pokúsiť sa ich vyhnať z nášho životného prostredia. Ak ste však doteraz "vo vysťahovaní nepríjemných susedov" neboli úspešný, obráťte sa na Doktora Trávnika, kto Vám pomôže vyriešiť neudržateľnú situáciu s metódami biologickej ochrany.

Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!