Doktor Trávnik Franchise sieť Slovensko

Záhradnícke franchise podnikanie "na kľúč"

Investície

Investície
Aby si mohol začať vlastné podnikanie vo franchise systéme Doktor Trávnik®, sú nevyhnutné nasledovné investície:

sw

Poplatky splatené poskytovateľovi franchisingu (franchisorovi):

1, Vstupný poplatok

2.000 € + DPH (dvetisíc eur + DPH) - platí sa za licenciu.

2, Technické vybavenie

Technický prístroj potrebný na prevádzku pozostáva z 1 kusu špeciálneho postrekovača, nainštalovateľný na motorové vozidlo a zabezpečuje ho franchisor franchiserovi v cene 7.000 € + DPH (sedemtisíc eur + DPH); vlastnícke právo stroja patrí franchiserovi.

Vstupný poplatok (2.000 € + DPH) a poplatok za nainštalovateľný postrekovač na motorové vozidlo (7.000 € + DPH) platí franchiser (prijímateľ) v čase podpise franchisingovej zmluvy.

3, Ročný poplatok (royalty)

Ročný poplatok platí franchiser (prijímateľ) franchisorovi za používanie obchodného mena, ochrannej známky systému, jednotného imážu, know-how a za pridelení výlučného regionálneho zastúpenia . Suma franchise poplatku je splatná do 30. januára príslušného roka, v prvom roku do 15. marca. Royalty (ročný poplatok) je v prvom roku 1.000 € + DPH (tisíc eur + DPH), počnúc druhým rokom táto suma ročne narastá o 200 € + DPH (dvesto eur + DPH) pokiaľ nedosiahne ku koncu šiesteho roka sumu 2.000 € + DPH (dvetisíc eur + DPH).

ret

Ostatné investície:


4, Prepravné vozidlo

K činnosti a poskytovaniu služieb je potrebné také prepravné vozidlo (malé nákladné auto), ktorým sa dá bezpečne prepraviť technické vybavenie a zodpovedá požiadavkám imážu Doktora Trávnika®. K používaniu takéhoto vozidla je potrebný súhlas poskytovateľa franchisingu – franchisora. Hodnota takéhoto vozidla je podľa doterajších skúseností minimálne 6.500 € + DPH.5, Prevádzkovanie

Marketingové výdavky a iné prevádzkové náklady v prvom roku činia zhruba 1.500 € + DPH.

6. Ďalšie služby a možnosti

Podnikanie Doktor Trávnik® sa priebežne rozšíril o niekoľko adicionálnych (súhrnných) služieb, ktoré nie sú povinné, avšak zvyšujú efektívnosť podnikania. Hodnota celkovej investície týchto služieb je približne 4.000 € + DPH.

Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!