Doktor Trávnik Franchise sieť Slovensko

Záhradnícke franchise podnikanie "na kľúč"

Činnosť

fff

Podstatou koncepcie Doktor Trávnik je poskytovanie vysokokvalitných služieb majiteľom súkromných záhrad a správcom parkov a zelených plôch. Služba má originalitu v tom, že je ponúkaná ako celoročný program, a už aj pri krátkodobom resp. strednodobom poskytnutí sa prejavia pozoruhodné výsledky uskutočnených aplikácií. Starostlivosť o trávnik je komplexná úloha, ktorá si vyžaduje odbornosť a aktívny prístup aj majiteľa.

Služby franchise koncepcie Doktor Trávnik sú službami špeciálnymi, a nie základnými. Charakteristickými črtami poskytovaných služieb sú odbornosť a aplikácia vykonané špeciálnymi strojmi, ktorých zaobstaranie a prevádzkovanie v súkromných záhradách by nebolo rentabilné. Ďalej jedinečný systém, ktorý bol vypracovaný v anglosaských krajinách a prispôsobené klimatickými a pôdnymi vlastnosťami danej krajiny.

Na základe skúseností z posledného desaťročia sa rozvíjajú aj naše techniky a plynule sa prispôsobujú klimatickým, biologickým a prírodným zmenám, škodcom a chorobám, resp. vytvárajúcim sa rezistenciám proti nich a prirodzene požiadavkami zákazníkov.

Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!