Doktor Trávnik Franchise sieť Slovensko

Záhradnícke franchise podnikanie "na kľúč"

Čo poskytuje?

Čo poskytuje a umožňuje franchise systém Doktor Trávnik?
Predstavíme Ti možnosť stať sa majiteľom úspešného podniku!

Ak samostatne podnikáš, musíš prekonať hrboľatú cestu spojenú so začiatkami podnikania a získavania profesionálnych znalostí. Franchise systém Doktor Trávnik® nielenže je s Tebou v úzkom a stálom kontakte a priebežne poskytuje odborné a praktické znalosti, ale jeho pomoc sa ukáže aj pri plánovaný, vytvorení, rozvíjaní a optimalizácii Tvojho podnikania. Franchisor Ti dáva licenciu k provozovaniu odbytovej koncepcie a vďaka odborným a praktickým znalostiam získaných na Akadémii Doktora Trávnika Ťa pripraví na poskytovanie špeciálnych služieb na stále sa rozvíjajúcom trhu. Franchise systém Doktor Trávnik® okrem odborných riešení (ohľadom starostlivosti o trávnik) poskytuje aj marketingové a odbytové riešenia a praktiky. Teda nemusíš sa obávať, že sa Ti nebude dariť!

Doktor Trávnik® je v oblasti záhradkárskych služieb vďaka reklám, expozícií, publikácií a ochrany značky najväčšie a najznámejšie franchise podnikanie. Ak Ti časom podnikanie splní očakávania, na svojom území si môžeš vytvoriť nové jednotky, ktoré môžu byť v tvojich alebo v sub-franchise možnostiach nové životaschopné jednotky, čím môžeš získať extraprofit.

re5t

Akadémia Doktora Trávnika – Osvedčený vzdelávací systém!

Po prijímaní a preberaní koncepcie sa každý náš spolupracovník zúčastní intenzívneho vzdelávacieho školenia, ktoré komplexne poskytuje všetky tie vedomosti, ktoré bezpodmienečne potrebuje na prevádzkovanie svojej jednotky. Predmetom vzdelávania je praktická aj teoretická výučba, kde od praktík cez odborné informácie až po úlohy marketingu a predaja naučíme všetko. Vnútorný komunikačný systém Doktora Trávnika® umožňuje voľný tok informácií a výmenu skúseností medzi jednotkami, čo znamená, že na riešení prípadných problémov vždy pracuje jeden odborný tím a teda nikdy nebudeš sám.

Doktor Trávnik® sa učí celý život!

Doktor Trávnik® považuje za svoju povinnosť dlhodobú spoluprácu so svojimi frachise partnermi. Poskytovateľ franchisingu – franchisor – pravidelnými návštevami kontroluje dodržiavanie úroveň odborných prác. Plynulosť a tímovú prácu napomáhajú aj regionálne obchodné stretnutia a odborné semináre. Ročnými podnikateľskými zámermi a obchodnými plánmi, analýzami a návrhmi pomáhame k dosiahnutiu vyšších výkonov a efektivite podnikaní. Na dotazy našich spolupracovníkov máme zriadenú non-stop pomocnú službu.

fer

Franchise sieť Doktor Trávnik® tvoria inteligentné a komerčne zameraný ľudia, ako si Ty!

Franchiseri Doktora Trávnika® sú motivovaní a efektívni obchodníci, a sú hrdí na to, že nimi poskytovanými službami môžu zvyšovať životnú úroveň svojich klientov.

Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!