Analýza trávnika

Čo je analýza trávnika a prečo je dôležitá?

Základom správnej a úspešnej liečby je vždy správna diagnóza! Takisto bez analýzy trávnika môže byť riskantné a nákladné zasiahnuť do života trávneho porastu.

Každá záhrada je iná, prostredie, vlastnosti , ako aj okolnosti sú v nich rôzne. K tomu, aby bolo možné realizovať odbornú rekonštrukciu trávneho porastu, je nevyhnutné spoznať dané okolnosti, vlastnosti a prostredie. V tom je nám na pomoc analýza trávnika, čoho záverom je individuálny návrh na regeneráciu resp. rekonštrukciu trávnika podľa nameraných výsledkov. Obsahuje návrh potrebných odborných zásahov a aplikácií podľa časovej postupnosti.

analiza travnika

Aké testy urobíme počas analýzy trávnika?

 • Výmeru zatrávnenej plochy
 • Profilový odber pôdnej vzorky
 • Stanovenie pH hodnoty pôdy
 • Kontrolu vlhkosti pôdy
 • Určenie pomeru burín resp. nežiadajúcich porastov v trávniku
 • Metódy a postup ich ničenia
 • Diagnostiku chorôb a anomálií trávnika
 • Zistenie výskytu škodcov
 • Popis existujúcej vegetácie a jej vplyv na trávnik

Čo môžete očakávať od analýzy trávnika?

Ako sme už spomínali, výsledkom analýzy je individuálny návrh na regeneráciu trávnika s potrebnými odbornými aplikáciami podľa časovej postupnosti. Spoločne sa snažíme zvoliť optimálnu metódu ošetrení v závislosti od aktuálneho stavu porastu a možnostiach resp. potrieb zákazníka.

Pri analýze trávnika dostanete odpovede na tieto otázky:

 • Čo sa dá očakávať od existujúceho trávneho porastu?
 • Je potrebné zakladanie nového trávnika, alebo sa dá porast zachrániť rekonštrukciou?
 • Ktorá so spomínaných verzií je finančne náročnejšia?
 • Je potrebné zmeniť štruktúru vrchnej vrstvy pôdy? Ak áno, akým spôsobom?
 • Akým spôsobom zakladať nový trávnik?
 • Ako správne nastaviť automatickú závlahu?
 • Akým spôsobom sa dá odstrániť buriny a s akými výsledkami?
 • Ako liečiť choroby a anomálie trávnika?
 • Akú metódu si vybrať na vyhubenie škodcov?
 • Ako prispôsobiť okolitú vegetáciu, aby neskomplikoval starostlivosť o trávnik?
 • Na čo si dávať pozor pri kosení?
 • Kedy je potrebná vertikutácia prípadne aerifikácia, či top dressing?
 • Akú časovú postupnosť si určiť pre jednotlivé aplikácie?
Výsledkom analýzy je konkrétny návrh na ošetrenie porastu s cenovou ponukou na jednotlivé aplikácie.

POZOR!
Analýza trávnika NEOBSAHUJE konkrétnu receptúru hnojenia a ochranu rastlín! Tú nevydáme ani po objednaní služby!

Avšak poskytneme všetky informácie potrebné na zvyšovanie efektivity a úspešnosti aplikácií.
Všeobecné podmienky poskytovania služieb môžete prečítať tu:
Po preštudovaní získaných informácií môžete sa rozhodnúť, či starostlivosť o trávnik zveríte do rúk Doktora Trávnika, prípadne sa o to pokúsite sami alebo poveríte s prácou niekoho iného.

Cena analýzy trávnika je 30 € bez DPH,
z čoho 15 € bez DPH Vám dobropisujeme pri objednaní celosezónnej
starostlivosti o trávnik.

Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!