Vyváženie pH hodnoty pôdy

f

Väčšina ľudí pravdepodobne počul len o pH hodnotu pokožky, ale pravdou je, že pH hodnota je jedným z najdôležitejších určujúcich faktorov záhradníckych pôd. Hodnota pH výrazne ovplyvňuje životné podmienky živých organizmov, hlavne rastlín. Napriek tomu len málo z milovníkov záhrad kúpi a používa pH meter vo vlastnej záhrade.

Čo ovplyvňuje pH hodnota a prečo je dôležité sa zaoberať s tým?

Odchýlky od optimálnej hodnoty pH pôdy narúšajú vstrebávania živín, čo vedie k zhoršeniu stavu trávnika, zaburineniu a k rozrastaním machu. To by však nemal odradiť nikoho, nakoľko pH hodnotu pôdy sa dá zmeniť, priblížiť sa k optimálnej.

Ak záhradná pôda nie je príliš kyslá, čiže odchýlka nie je extrémne veľká, na jeseň si môžeme top dressingom aplikovať rašelinu na povrch trávnika, čo pomôže kyslosť vyrovnať na optimálnu alebo aspoň blízko k nej. Ak podľa príznakov je možné určiť väčšiu odchýlku ku kyslej hodnoty pH a je potrebné odstrániť príčinu vápnením, Doktor Trávnik je Vám plne k dispozícii. Ak hodnotu sa podarí zblížiť k neutrálnej, trávnik sa pravdepodobne ožije a znova bude krásnou a sviežozelenou ozdobou Vašej záhrady.

Je dobré aspoň raz ročne vykonávať kontrolu meraním, aby sa pri menších odchýlkach dalo riešiť a liečiť príčinu bez vážnych negatívnych vplyvov na trávnik.

Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!