Ochrana proti ambrózii palinolistej

Mechanická ochrana

Na poľnohospodárskych pôdach môžeme predísť rozšíreniu burín – medzi ostatnými aj ambrózii palinolistej – orbou, medziročným prekyprením alebo iným mechanickým spracovaním pôdy. Potom sa odporúča osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi.
Zo záhonov súkromných záhrad a parkov ambróziu odstránime len ručne, vykopávaním alebo vytrhávaním. Takým spôsobom sa najľahšie odstránia semenáčiky rastlín a mladé rastliny. Je veľmi dôležité dokončiť likvidáciu buriny ešte pred jej kvitnutím, nakoľko peľ kvitnúcej ambrózii môže vyvolať alergické reakcie, a v každom prípade sú odporúčané aj ochranné rukavice.
Kosením môžeme riešiť a realizovať likvidáciu ambrózii aj na väčších plochách. Ak ju skosíme niekoľko centimetrov nad zemou, je zvyčajne schopné ešte vyrašiť a zregenerovať sa. Preto, ak chceme zabrániť kvitnutiu a dozrievaniu semienok, a tým aj rozmnožovaniu, je potrebné skosiť ambróziu 2 až 3 krát ročne. Aj načasovanie kosenia je veľmi dôležité, najúčinnejšie je 1 až 2 týždne pred objavením kvetných púčikov. V záhradách, vo výsadbách môže byť dobrým riešením mulčovanie pôdy. Dá sa používať mulčovacie tkanivo alebo mulčovaciu kôru, čo zabráni vyklíčenie a rast burín.
Zatrávnenie môže prísť do úvahy najme pri plochách s možnosťou intenzívneho obhospodárenia, ako sú záhrady a parky. Na odborne udržiavanom, riadne zakorenenom trávniku ambrózia sa neuspeje.

Chemická ochrana

er

Vo väčších záhrad, alebo na veľkých neobhospodárených priemyselných parcelách asi jediným skutočným riešením je chemické ošetrenie nežiadajúcich populácií totálnymi alebo selektívnymi herbicídmi. Totálne herbicídy zlikvidujú všetky rastliny, ktorými sa prichádzajú do kontaktu, a preto sa používajú pred výsevom kultúrnych rastlín. Pri ošetrení trávnikov a trávnatých plôch je nutné používať selektívne herbicídy v bloku pár krát za sebou, aby sme sa zbavili rôznorodé buriny, medzi nimi aj ambróziu. Chemickú ochranu pritom je lepšie zveriť do rúk špecialistov, alebo si vyžiadať ich stanovisko a názor.

Ak máte záujem, kontaktujte nás!

Doktor Trávnik si zaradil medzi svoje činnosti aj kosenie záhrad, ale aj menších či väčších neobhospodárených plôch a priemyselných parciel. Ponúkaná služba môže byť riešením pre pravidelné alebo príležitostné ošetrenie takých plôch.

Sme pre Vás ideálnym partnerom?
Neváhajte zavolať!

Problémy s ambróziou sú komplexné, a jeho poľnohospodárske, zdravotné, ako aj sociálne aspekty sú dôležité a vážne. Probléme je potrebné venovať pozornosť, treba sa zapojiť do boja proti šíreniu, i keď súčasná legislatíva vyslovene takú povinnosť neukladá. Doktor Trávnik svojimi službami je jednoznačne za "vyhubenie votrelcov" z Vašich záhrad, čím sa môžete zbaviť najagresívnejšieho peľu spôsobujúce alergické príznaky, ba aj ochorenia.
Súvisiace články:
Vedeli ste o ambrózii palinolistej, že ...

Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!