Hydroosev, revolúcia výsevu

f

Založiť a vypestovať pekný trávnik tradičnou metódou je namáhavý a náročný, a výsledok často zaostáva za očakávaniami. Namiesto vysnívaného, jednoliateho trávnika nás čakajú iba škvrny, fľaky, buriny. Jedným slovom: "sklamanie"

A príčiny?
 • Nedostatočná, neprimeraná a nevhodná príprava pôdy
 • Nesprávny alebo nerovnomerný výsev
 • Vplyvy a účinky pôdnej erózie
 • Nedostatočná a neefektívna starostlivosť o trávnik

Hydroosev sa považuje za najmodernejšiu a najvyspelejšiu technológiu siatia súčasnosti, a to po prvé kvôli aplikovanej metodike a po druhé kvôli používateľnými doplnkovými funkciami. Zo spomínaných príčin ovplyvňujúci výsledok sejby ani s hydroosevom sa nedá eliminovať nedostatočnú pripravenosť pôdy a neefektívnu starostlivosť. Tým je potrebné venovať pozornosť takisto, ako pri iných metódach sejby.

V čom spočíva "revolučnosť" hydroosevu?

Technológia a samotná metodika hydroosevu eliminuje problémy nesprávneho výsevu a vyrieši nežiadajúce účinky erózie, ďalej vytvorením optimálnych podmienok klíčivosť a rast trávneho semena je relatívne istejšia. Výsev trávneho semena sa zdá byť ľahkým a jednoduchým procesom, ale v skutočnosti jeho rizikové faktory sú početné. Hydroosevom môžeme viaceré z nich vylúčiť a niektorým predísť.

s
 1. Kľúčovým momentom sejby je prekrytie semien, čo pri iných metódach a technológiách znamená prekrytie semien pôdou. Pri ručných výsevoch je to nevypočítateľný a úplne náhodný, pohrabanie a valcovanie nezaistí rovnomerné prekrytie, väčšina semien sa dostáva hlboko pod zemou, kde nedostatkom svetla a kyslíka sa nevyklíčia.
  Podľa požiadaviek pripravená látka je vlastne organická mulčovacia hmota, ktorá obklopuje a obalí trávne semienka s užitočnými komponentmi podporujúce klíčenie. Originalita a jedinečnosť hydroosevu spočíva v tom, že pomocou tlaku sa semeno dostáva plytko pod povrch pôdy a mulčovacia hmota ho rovnomerne prekryje.
 2. Taký výsev napomáha pri vyklíčení a umožní semien prežiť prvé fázy rastu. Erozívne účinky, vietor, zrážky a vtáky môžu výsev poškodiť ešte pred spájaním sa porastu pôdou, čiže pred zakorenením sa. Vďaka organickej buničine, lepidlám a protieróznym prísadám v mulčovacej hmote osivo "nevandruje", je upevnené.
 3. Kedy siať? Teoreticky hocikedy, keď je teplota nad nulou, nakoľko trávne osivo a zrelý, už hustejší trávnik sú mrazuvzdorné. Ale pozor! Vyklíčený porast môže mráz poškodiť alebo v krajných prípadoch aj zničiť. A preto nie je jedno, či po výseve môžeme očakávať zimu, alebo naopak, počasie sa oteplí. V praxi považujeme za vhodné dve takzvané "optimálne výsevné obdobia":

  • Jesenné výsevné obdobie trvá zvyčajne od konca augusta do konca septembra. V tomto období sú na Slovensku ešte optimálne klimatické podmienky na založenie trávnika aj bez zavlažovacieho systému, dá sa očakávať primerané množstvo zrážok a rannej rosy. Klíčivosť trávnych semien je výborná, na zaburinenie vegetácie je malá pravdepodobnosť a do príchodu zimy celý porast sa posilní.
  • Jarné výsevné obdobie rátame od konca marca až do polovici mája. Vtedy je ešte pôdna vlhkosť postačujúca a teplota pôdy tiež vyhovujúca per vyklíčenie osiva, čo znamená 14 až 15 C°. Pod takou pôdnou teplotou je klíčenie nerovné, alebo sa zastaví.
  Aká je súvislosť medzi hydroosevom a výsevnými obdobiami? Mulčovacia hmota – používaná pri výseve – obsahuje komponenty, ktoré podporujú klíčivosť a dodávajú potrebné živiny v skorých fázach rastu. Tým pádom pri optimálnych ekologických a klimatických podmienok klíčenie a následný rast populácie sa "naštartuje", čím sa zníži aj riziko skorých jesenných a neskorých jarných prízemných mrazov.
 4. Inovatívna technológia. Môžeme pomiešať vodu, špeciálne "štartovacie" a zásobné hnojivo, zmes trávneho osiva podľa požiadaviek, protieróznu prísadu, lepidlá umožňujúci výsev na svahoch, organickú buničinu. Dá sa pridať ešte rôzne kondicionéry, farbivo a moridlo proti hubovým chorobám. Hydroosev sa používa pri zakladaní trávnika, na dosev škvŕn alebo riedkeho trávneho porastu, ba aj na regeneráciu či zhusťovanie existujúceho trávnika. Pri všetkých aplikáciách sa používajú biologicky rozložiteľné látky a materiály bez zbytočného zaťažovania životného prostredia.
h

Výsledok?
vysoká kvalita ............................ Otestovaný

70 - 90% klíčivosť semien ................ Efektívny

viditeľný výsledok už za 5 - 7 dní .......... Rýchly

"všadepoužiteľný" .............. Odolný voči erózii

za tretiny ceny trávneho koberca ........... Lacný

Máte záujem? Tešíme sa na spoluprácu!
Doktor Trávnik® - Naše skúsenosti vo Váš prospech!
Copyright © 2009 - 2015, Doktor Trávnik®. Všetky práva vyhradené!